Blended Learning

Blended Learning – Kombinované studium

Jazyková škola AKCENT IH Prague nabízí kombinované studium angličtiny, které se skládá z IH Campus a výuky probíhající jednou týdně, kdy je osobně přítomen učitel – rodilý mluvčí angličtiny. Učitel může sledovat na internetu průběh Vašeho studia a upravit jazykový kurz tak, aby odpovídal Vašim potřebám.

Tento typ kurzu angličtiny Vám dovolí studovat nezávisle, zaměřit se na ty oblasti, které víte, že potřebujete zlepšit, a zároveň postupovat systematicky podle plánu výuky. Výuku s učitelem můžete využít pro procvičování a rozvoj komunikačních dovedností – poslechu a mluveného projevu. Budete mít také příležitost zeptat se učitele na to, co Vám nebylo v gramatice a slovní zásobě jasné.

V současné době jsou k dispozici následující kurzy angličtiny:

  • Pre-Intermediate – mírně pokročilí
  • Intermediate – středně pokročilí
  • Upper-Intermediate – výše středně pokročilí
  • Advanced – více pokročilí

Pro více informací o jazykových kurzech kontaktujte zápisovou kancelář jazykové školy:

AKCENT IH Prague
Zápisová kancelář je otevřena pro veřejnost:
po+čt 8:00-19:00
út+st 8:00-16:30
pá 8:00-16:00
+420 261 261 638
jazykové kurzy, jazykové zkoušky, kurzy pro učitele