cambridgeská zkouška C1 Business Higher, BEC Higher

C1 Business Higher

Přihlásit na zkoušku

cambridge-english-bec-higher                                     

 

Zkouška z angličtiny pro kandidáty s pokročilou úrovní anglického jazyka, kteří již získali nebo získávají obchodní a administrativní zkušenosti. Posluchači na této úrovni by měli zvládnout složitější větné konstrukce a předvést znalosti slovní zásoby velkého rozsahu (úroveň C1 Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy). Tyto zkoušky pro pokročilé jsou ekvivalentem C1 Advanced.

Obsah zkoušky:

  1. Čtení – 60 minut
  2. Psaní – 1 hodina a 10 minut
  3. Poslech – přibližně 40 minut
  4. Mluvení – 16 minut ve dvojici kandidátů

Hodnocení a výsledky:

Bližší informace a vysvětlení bodového rozsahu naleznete zde .

Kdo uznává tuto klasifikaci?

Celosvětová databáze organizací uznávajících tyto zkoušky zde

Může Vás také zajímat:

(informace v angličtině)

Why take the exam? 

What’s in the exam? 

How to prepare 

Results