Organizace kurzu

Jazyková škola AKCENT International House Prague není pouze dodavatelem učitelů. Odběratelům našich služeb poskytujeme kompletní řešení s vysokou přidanou hodnotou.

Individuální studijní programy organizujeme následujícím způsobem:

Příprava programu

  • Konzultace potřeb klienta a navržení řešení - Vyslechneme si vaše požadavky a potřeby, navrhneme Vám možnosti a doporučíme vám optimální řešení.
  • Vstupní testování - K tomu, abychom mohli zajistit efektivní start programu, doporučujeme zájemcům, kteří nejsou úplnými začátečníky, absolvovat vstupní testování. K testování můžete využít náš on-line test, napsat písemný test v zápisové kanceláři naší školy, nebo po konzultaci zvolit jinou formu vstupního testování.  

Průběh programu

  • Analýza potřeb - Analýza potřeb sestává většinou z rozhovoru učitele s posluchačem na první hodině jazykového kurzu a jeho výsledek je shrnut v dokumentu Analýza potřeb. Výstupy z této konzultace nám umožňují přistupovat k potřebám posluchačů komplexně – zjistíme jak historii jeho jazykového vzdělání, tak jeho přání a potřeby v zaměření výuky. Na základě těchto hledisek vypracujeme náplň kurzu
  • Stanovení studijního cíle a sestavení studijního plánu - Pro každý jazykový kurz kurz během několika prvních hodin zpracujeme studijní plán, který vychází z výsledku vstupního testu, analýzy potřeb, plánovaného počtu hodin a především z konkrétních požadavků a potřeb klienta. Jde o stanovení výukových materiálů, cílů, tempa a termínů testů.
  • Výuka v souladu se standardy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky - Naši kvalifikovaní čeští a zahraniční učitelé pro vás zajistí kvalitní moderní výuku v souladu se standardy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky
  • Poskytování výstupů - Na každé hodině posluchač podepisuje docházkový list a učitel zapisuje probranou látku do záznamu o výuce. Kopie obou typů těchto záznamů klientům zasíláme pravidelně měsíčně. Klient tak má stálý přehled o průběhu programu.
  • Monitorování kvality - V průběhu projektů monitorujeme kvalitu našich služeb. Pro zjištění zpětné vazby od klientů používáme klientské dotazníky. Monitoring kvality výuky provádí pomocí observací akademický management AKCENT International House Prague.
  • Měření pokroku - V průběhu studia měříme studijní pokrok posluchačů průběžným testováním. Výsledky průběžných testů zasíláme klientům elektronicky.
  • Akademická podpora - Metodickou podporu učitelům v průběhu realizace projektů zajišťuje zkušený a vysoce kvalifikovaný akademický management.
  • Závěrečná osvědčení - Jako výstupní osvědčení pro programy s minimální délkou 20 vyučovacích hodin poskytujeme Lingvistický profil a AKCENT International House Prague certifikát. Lingvistický profil je individuální hodnocení posluchače určené zaměstnavateli. Hodnotí a popisuje stupeň pokročilosti posluchače a obsahuje analýzu všech čtyř základních jazykových dovedností – mluveného a psaného projevu, čtení a poslechu. AKCENT International House Prague certifikát je individuální hodnocení pro posluchače. Hodnotí a popisuje stupeň pokročilosti posluchače a uvádí počet absolvovaných hodin a zaměření kurzu.

Oba typy závěrečného hodnocení jsou plně v souladu se standardy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky extern-ico zpracovaného Radou Evropy. Získáte tak nejen přehled o tom, v jaké fázi znalosti jazyka se nacházíte, ale protože sdružení ALTE (Evropská Asociace jazykových testerů) přiřadilo své zkoušky ke stupňům Společného evropského referenčního rámce, zjistíte také, která mezinárodní jazyková zkouška je nejbližší vaší pokročilosti. Váš zaměstnavatel si u této nezávislé instituce může porovnat, nakolik jsou vaše jazykové dovednosti využitelné v pracovním prostředí.


Organizační podpora

Veškerou organizační podporu pro posluchače individuálních studijních programů zajišťuje v naší jazykové škole oddělení firemní a individuální výuky. Jazyková škola AKCENT International House Prague určí jednoho ze svých Course Managerů za Key Account Project Managera pro váš studijní program. Tato osoba koordinuje veškerou organizaci výuky a komunikuje mezi klientem a školou.


Další servis

Na základě smluvního vztahu s dodavateli vám rádi zprostředkujeme výhodný nákup výukových publikací.