Novinky ze světa AKCENTu

Obnovení výuky v jazykové škole

Publikováno 05.05.2020

Vláda na svém zasedání ve čtvrtek 30.4.2020 rozhodla o dalším uvolňování vybraných opatření.

V souladu s těmito opatřeními obnovujeme kontaktní výuku v kurzech:

  • od 11.5.2020 - individuální výuka, pomaturitní studium - intenzivní kurzy
    za účasti max. 5 osob
  • od 25.5.2020 - jazykové zkoušky, výuka v ostatních jazykových kurzech
    za účasti max. 15 osob

Všechny kontaktní kurzy proběhnou při dodržení přesně definovaných hygienických podmínek a současně:

  • Dítě, žák, student, účastník nebo jeho zákonný zástupce poskytl před prvním vstupem do školy písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).
  • Dítě, žák, student, účastník byl osobně přítomen ve škole pouze pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
  • Více informací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.